Dinamičke igre iz jugoistočne Srbije , u kojima se mešaju igrački elementi srpskog i bugarskog naroda. Plesovi su izuzetno brzi , sa puno preokreta i trokoraka , sa visokim kolena .Igre su zasnovane na takmičenju između muškaraca i devojaka , sa puno zvukova iz svake grupe .