Sala Za Probe

Posedujemo našu salu i ekonomat sa različitim narodnim nošnjama.