Kulturno umetničko društvo “Čukarica“ osnovano je 1997. godine i trenutno broji oko stotinu članova, svih uzrasta, u viče sekcija: Omladinski ansambl, Pripremni ansambl, Dečiji ansambl, ansambl „Poletarci“, Narodni orkestar i grupa pevača. Osnovni cilj Društva je obrazovanje i upoznavanje dece i omladine sa tradicijom, kulturom, običajima, pesmama i igrama srpskog naroda, kao i naroda koji u Srbiji žive, kao i očuvanje istih.

Kulturno umetničko društvo “Čukarica“ u sklopu svog rada i redovnih aktivnosti, prati seminare folklora koji se održavaju u Srbiji i dodaje znanja koja stiče u svoju bogatu kulturnu riznicu.

Brojne su poetske večeri, prezentacije knjiga i izložbe umetničkih dela koje su održane u prostorijama Društva. U svom klubu, Kulturno umetničko društvo “Čukarica“ neguje porodični odnos izmedju svojih članova i neretko organizuje drugarske večeri.

Kulturno umetničko društvo “Čukarica“ gaji uspešnu saradnju sa mnogim društvima kako u Beogradu, tako i u Srbiji, organizovalo je ili učestvovalo u mnogim humanitarnim akcijama, aktivno sarađuje sa udruženjem pesnika „Poeta“ i hramom Svetog Luke na Košutnjaku, što sve doprinosi osnovnoj ideji rada Društva – očuvanju i širenju folklora Srbije.

Slava Kulturno umetničkog društva “Čukarica“ je Sveti Luka.

Dečiji ansambl broji oko četrdesetoro dece koji su do sada nastupala nebrojeno puta, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu – Italiji, Poljskoj, Češkoj republici, Slovačkoj, Grčkoj, Mađarskoj, Bugarskoj, Makedoniji i Bosni i Hercegovini.

Omladinski ansambl, sa oko trideset članova, je osim u Srbiji, nastupao na medjunarodnim festivalima folklora u Grčkoj, Italiji, Austriji, Španiji, Portugalu, Bugarskoj, Rumuniji, Makedoniji i Češkoj republici, i uvek bio izuzetno zapažen i pohvaljivan.

Ansambl „Poletarci“ se sastoji od oko dvadeset roditelja i prijatelja, koji iako rekreativno, kroz ljubav prema folkloru, daju svoj doprinos u očuvanju srpskog folklora.

Orkestar i grupa pevača prate izvodjačke ansamble na nastupima i izvode izvorne pesme i melodije.

Lista festivala na kojima smo učestvovali do sada:

Omladinski ansambl

1.Internacional folklore festival of Aridea, Greece, 1999.

2.Festival Internacionale de Folklore Villa de Leganes, Madrid, Spain, 2000.

3.XII Festival Internacional de Folclore Rio, Portugal, 2002.

4.Festival Folklorico de los Pueblos del Mundo, Spain, 2002.

5.International folklore festival in Agripoli(Naples), Italy, 2006.

6.International folklore review in Velingrad, Bulgaria, 2005., 2006.

7.International folklore review in Yambol, Bulgaria, 2007.

8.XXVII Festival Internacional de Folclore Rio, Portugal, 2007.

9.Festivalul Internacional al Artelor din tarile vecine Romaniei, Romania, 2007.

10.ІIІ International festival “Gargyovsko veselie” in Sofia, Bulgaria, 2008.

11.International folklore group exchange in Siviri, Greece, 2008., 2009.

12.III International folklore festival „Ohrid sun“ in Ohrid, Macedonia, 2009.

13.International folklore review in Prague, Czech republic, 2009.

14.Festival internacionale Giovani, Italy, 2010.

15.Festival internacionale in Palermo, Italy, 2011.

16.VIІ International festival “Gargyovsko veselie” in Sofia, Bulgaria, 2013.

17.International folklore review in Trieste, Italy, 2012.

Dečiji ansambl

1.Festival internacionale Giovani, Italy, 2004, 2010.

2.International folklore festival “Silesia-The Region of Many Cultures”, Poland, 2004.

3.International folklore festivals in Hungary (2001.) and Bosnia and

Herzegovina (2002., 2003.)

4.International folklore review in Paralia, Greece, 2005., 2009., 2010.

5.International folklore review in Prague, Czech republic, 2009.

6.XV International children folklore festival, Bratislava, Slovakia, 2012.